Kotouttamiskustannukset Rovaniemi

PERUSTURVA

Käymme läpi tässä osiossa kotouttamispalvelut, joita meidän veronmaksajien kustannuksella tuotetaan. Tämä on vaatinut hieman salapoliisityötä, koska tietojen saanti on todella ongelmallista, johtuen tabusta, näistä ei saisi puhua. Käymme nyt vain sosiaalipuolen palvelut ja myöhmmin varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelumenot, jos tietoja annetaan. Vaikeaksi työstä tekee se, että maahanmuuttajien kotouttamiskustannukset on sijoitettu samaan palvelualueeseen, jossa on myös vammaisten -ja erityisryhmien palvelut. Kuten kotouttamisohjelmassa kerrotaan, se on sijoitettu aikuisten ja työikäisten palveluihin. Tilinpäätöstiedoista 2019 selviää, mitkä ovat tuon palvelualueen kaikki kustannukset. Vuoden 2020 budjetissa nimike on muutettu organisaatiouudistuksen vuoksi ja siihen on lisätty lapsiperheiden palvelut eli perhe -ja sosiaalipalvelut ja budjetti noin 52,4M€.

Kotouttamisohjelmasta

Linkki kotouttamisohjelmaan;

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=719629fc-4e53-4166-9574-1da04e53ebbb

 

Äänestyslista 2018

Kokouksessa Rovaniemen valtuustossa 2018 kesäkuussa §66 äänestettiin kotouttamisohjelmasta ja kuten kuvasta näkyy, perussuomalaiset jäivät yksin. Meille siirtynyt Matti Henttunen äänesti tyhjää. Rovaniemen Perussuomalaiset eivät hyväksyneet ohjelmaa ja olisimme palauttaneet sen uudelleen valmisteluun, koska siihen sisällytettiin paperittomien eli laittomasti maassa olevien kustannukset. Samalla meille luvattiin tuoda kustannukset syksyllä 2018, mutta koskaan niitä ei meille ole esitetty.

Tilinpäätös 2019

Kuvassa näkyy käyttötalousosa ja aikuisten ja työikäisten palvelut olivat yhteensä 35,3M€.

Tilinpäätöstiedot löytyy täältä;

https://6d300cf1-f28f-4ea2-8647-a9ed1241d61b.filesusr.com/ugd/c53bd7_04e4b5b396e648d6b064f7226a424fc5.pdf

 

Kuvista näkyy vammaispalvelut ja erityisryhmien palvelut.

Osavuosikatsauksesta ilmenee, että vammaisten palveluihin on budjetoitu 12,8M€ ja erityisryhmien palveluihin 14,9M€. Kun aikuisten ja työikäisten palveluista vähennetään vammaisten ja erityisryhmien palvelut jää maahanmuuttajien kustannuksiksi 7,6M€. Summa on jo nyt lähes yhden veroprosenttiyksikön verran.

Osavuosikatsaukset löytyvät täältä;

https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginvaltuusto/Kokous_792020/Osavuosikatsaus_113062020(106785)

 

Timo Tolosen tekemä valtuustoaloite 18.2.2019.

Kun kiintiöpakolaismäärää käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 10.6.2019, jätin päätöksestä eriävänmielipiteen, esitystä kannatti ainostaan keskustan Hannu Ovaskainen.

 

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on (9.12.2013 § 162) hyväksynyt Rovaniemen kaupungin kotouttamisohjelman vuosille 2014 – 2020. Rovaniemen kaupunginhallitus on (16.12.2013 § 506) päättänyt kaupungin vastaanottamien pakolaisten määräksi 1.1.2014 alkaen 50 henkilöä. Kiintiön määrään sisältyvät kiintiöpakolaiset ja myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikan hakijat, joille ELY on myöntänyt kuntapaikan.

Kaupungin palvelualuepäällikön vastaus;

Maahanmuuttajasidonnaisia menoja ja tuloja tiliöidään kaupungin eri toimialoille ja palvelualueille. Esimerkiksi mahdolliset erilaiset varhaiskasvatukseen, koulutukseen, sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät kustannukset tiliöidään ko. toiminnasta vastaavan toimialan ja palvelualueen kustannuspaikoille.
Vuonna 2019 kaupungille maksettiin maahanmuuttajakorvauksia yhteensä 1 168 771€. Tällä korvauksella rahoitetaan osa edellä mainituista kustannuksista.
Kaupungissa on joitakin erityisesti maahanmuuttajiin keskittyviä toimintoja, joiden tulot ja menot eritellään kustannuspaikkajaottelulla. Esimerkkeinä maahanmuuttajatoimisto, pakolaisten korvattavat tulkkipalvelut, sekä vastaanotto- ja toimeentulotukikulut. Nämä kustannuspaikat on sijoitettu Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueelle (ent. Aikuisten ja työikäisten palvelut).
Vuonna 2019 Maahanmuuttajille kohdistunutta asiakaspalvelutyötä tilastoitiin yhteensä 3 708 tuntia. Ko. tunnit sisältävät maahanmuuttotoimiston työntekijöiden asiakaspalveluun käyttämän työajan. Yhden työtunnin laskennallinen hinta oli 106,58€, asiakaspalvelutyön kokonaiskustannus on siten 395 183€. Summa on 1,11 % Aikuisten ja työikäisten palvelualueen vuoden 2019 nettokustannuksista
Koulutuspuolen kustannuksia odottelen vielä.
Tilastoa:
Vuonna 2019 on saapuneet
– Kiintiöpakolaisia neljä perhettä yhteensä 15 henkilöä. Yksi kolmehenkinen perhe on tullut 2018 kiintiössä vuoden 2019 alussa.
– Myönteisen oleskeluluvan saaneita kuntaan muuttavia on 22 henkilöä.
– Toisista kunnista itsenäisiä muuttajia on neljä henkilöä.
– Perhesiteen perusteella on neljä henkilöä (oleskelulupa perhesiteen perusteella, ovat saapuneet turvapaikanhakijoina)
– Perheenyhdistämisen kautta on tullut 3 henkilöä.
Vuonna 2020 sopimuspaikkoja Rovaniemellä yhteensä 50. Jakautuvat kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille. Tällä hetkellä maahanmuuttajasosiaalityön (kotouttavassa sosiaalityössä) asiakkuudessa on noin 280 asiakasta.

ROVANIEMEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2022 löytyy täältä;

https://6d300cf1-f28f-4ea2-8647-a9ed1241d61b.filesusr.com/ugd/c53bd7_73f9664afa8f48229f7d8af0e8dc099d.pdf